Podmínky stravování od 25. května 2020

24.05.2020 20:27

Od 25. května se spolu s návratem části dětí do základních škol upravují podmínky pro stravování ve školní jídelně. Nabídka dotovaných obědů za 35 Kč platí do 30. června pro děti (a jejich rodiče), které do školy či do školky nenastoupí. Tato nabídka se týká i žáků 9. ročníků.

Pro děti I. stupně, které rodiče přihlásili do školy ke vzdělávacím aktivitám, je zajištěno školní stravování ve školní jídelně za běžnou cenu jako ve školním roce podle věku dítěte. Na obědy budou docházet do školní jídelny ve skupinách vytvořených školou. Skupiny jsou neměnné. Z hygienických důvodů nelze ve školní jídelně zajistit individuální stravování žáků, ani výdej do jídlonosičů první den neplánované nepřítomnosti žáka.

Děti, které nastoupí do mateřských škol, mají zajištěno stravování ve školkách ve standardním režimu.