Informace pro rodiče prvňáčků o školní jídelně

 

Název: Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, příspěvková organizace

Adresa: Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

IČO: 70971382, telefon: 267712690, 731937714, e-mailová adresa: sjpraha22@volny.cz

Webové stránkywww.sjpraha22.cz

Internetové objednávky : www.skolnijidelna.eu

Účet ŠJ: UniCredit Bank  2110748270/2700

ředitelka: Bc.Hana Hlasová, administrativa: Karolina Chromá

 

Provozní doba jídelny –  od 11:45 do 14:00 hodin

 

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:  po - pá    8:00 – 11:00 hod.   

                                                  po a st   14:30 - 15:30 hod

 

ŠJ vaří denně dva druhy polévek, tři hl. teplá jídla a jedno zeleninové studené jídlo. Součástí menu je příkrm v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, moučníku, mléčného výrobku, kompotu nebo oplatky. Denně jsou k jídlu nápoje – různé čaje, studený ovocný nápoj, mléko nebo mléčný nápoj a voda.

 

Přihlášky – ve školní jídelně se mohou stravovat pouze přihlášení strávníci.

Přihláška do školní jídelny je obdoba smlouvy o poskytování stravování za úplatu, kterou stvrzujete svým podpisem. Proto je nutné odevzdat formulář s originálem podpisu zákonného zástupce a všemi vyplněnými kolonkami. Rodné číslo je nutné pro přesné určení věkové kategorie.

7-10 let - II. kat. = 30,00 Kč,  11-14 let – III. kat. = 32,00 Kč a IV. kat. - 15-18 let = 34,00 Kč.

Kategorie se určuje podle věku dítěte, který dosáhne během daného školního roku (školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.).

Druhý telefon potřebujeme pro případ nutnosti kontaktovat dospělou osobu, je-li první uvedený telefon mimo provoz.

Máte-li e-mailovou adresu, je možné touto formou poskytovat různé informace.

Elektonické přihlášky - adrese www.skolnijidelna.eu si otevřete záložku „Elektronická přihláška ke stravování“ formulář vyplňte, vytiskněte,  podepište a pošlete zpět buď mailem, poštou nebo vhoďte do schránky ŠJ. Poté si ve ŠJ zaplaťte a vyzvedněte čip + přihlašovací údaje nebo pošlete na účet ŠJ 100,- Kč s VS: rodné číslo Vašeho dítěte a my Vám jako potvrzení  úspěšné registrace pošleme přihlašovací údaje mailem a čip bude připraven u paní družinářky.

 

Organizace stravování – stravovat se může každý přihlášený strávník pravidelně i zcela nepravidelně – náhodně. Pro identifikaci strávníka a zjištění stavu konta se používá čip. Každý strávník může odebrat denně pouze jeden dotovaný oběd. Žáci mají nárok na dotaci pouze v den vyučování nebo náhradní vyučovací činnosti.

 

Objednávky obědů – ve školní jídelně se vaří čtyři druhy jídel. Při objednávce, kterou je možné učinit na boxu v jídelně nebo přes internet, se strávníkovi odečte stravné za tuto objednávku. Objednávku je možné učinit 1-7 dnů předem do 24,00 hodin a stejným způsobem zrušit do 6,00 hodin ráno aktuálního dne. Po zrušení objednávky se peníze opět přičtou na kredit. Nezrušená a neodebraná objednávka propadá.   

Rodiče zpravidla pomáhají dítěti s výběrem, ale objednávejte pouze s jeho vědomím a souhlasem. Ušetříte ho zklamání nad obdrženým jídlem a frustrací nad nemožností projevit svou volbu.  

 

Úhrada stravného – oběd je možné objednat pouze, pokud má strávník dostatečný kredit.  Stravné se hradí zálohově, minimálně dopoledne před odběrem jídla. V praxi strávníci většinou platí měsíčně trvalým příkazem z účtu nebo souhlasem s inkasem. Dále je možné platit v hotovosti v úředních hodinách kanceláře ŠJ. Též můžete provést úhradu jednorázovým příkazem v bance nebo pomocí internetbankingu. Je možné také uhradit stravné na delší období – půlroku, celý rok. U těchto nepravidelných plateb sledujte stav kreditu.

 

Nadstandardní nabídka – ŠJ dále nabízí mimo menu oběda za úplatu obložené bagety a nápoje v PET lahvích, plechovkách a krabičkách dle pamlskové vyhlášky. Všechno toto zboží je možné kupovat za hotové nebo z kreditu pomocí čipu. Nákupy z kreditu máte možnost zablokovat příkazem v přihlášce. Můžete blokovat všechno zboží nebo jen vybrané komodity.

 

Internetové objednávky – v tomto programu školní jídelny je možné shlédnout jídelníček, výši kreditu, učinit objednávky, prohlédnout odběr obědů a výběr dítěte, zjistit nákupy, překontrolovat osobní údaje zapsané do karty strávníka. Pro přístup do programu potřebujete přihlašovací jméno a heslo, které obdržíte v kanceláři ŠJ při přihlašování strávníka. Též je možné zde aktualizovat údaje v kartě strávníka pomocí rodičovského kódu, který též dostanete při přihlašování v kanceláři ŠJ.

 

Čip / karta – malí strávníci nosí čip připnutý k roleru jako na skipas nebo ke kroucenému kablíku s karabinkou. Větší jej mají připnutý ke klíčům. Není vhodné ho mít volně v kapse. Záloha za ztracený čip propadá. Za každý čip zaplatíte zálohu 100,-  Kč, která bude vrácena po navrácení funkčního čipu při ukončení stravování. Čip strávníci používají denně pro výdej obědů, nákup zboží a pro vstup do objednávkového programu na boxu k objednání jídla.

 

Vyřízení všech formalit v kanceláři ŠJ  nenechávejte na září.

Čekáme Vás  do 7.7.2023, a v srpnu od 28.8.2023 v kanceláři ŠJ. Úřední hodiny o prázdninách od 1.7. do 7.7. a od 28.8. do 1.9. jsou od 9 do 14 hodin. Kancelář je od 10.7. do 25.8.2023  zavřená, pracovnice kanceláře čerpají dovolenou.

 

Zde potřebujete zařídit toto:

- donést vyplněnou podepsanou přihlášku s číslem účtu, na který chcete vracet přeplatky

- vyzvednout si předtištěné informace pro banku k založení trvalého příkazu nebo inkasu

- zjistit variabilní symbol pro identifikaci zasílané platby

- uhradit zálohu na čip

- obdržet přihlašovací jméno, heslo, čip 

- nastavit blokace zboží

Nebo vše vyřídit elektronicky, jak je popsáno výše viz Elektronická přihláška.

 

Všechny další dotazy Vám rády zodpovíme po telefonu – 267 712 690

Těšíme se na Vás i Vaše děti a doufáme, že uspokojíme mlsné jazýčky Vaše i Vašich dětí.

 

 

V Praze dne 14. 4. 2023                                               ředitelka ŠJ        Hana Hlasová

 

                                                                                     administrativa     Karolina Chromá

Název: Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, příspěvková organizace
Adresa: Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
IČO: 70971382, telefon: 267712690, 731937714, e-mailová adresa: sjpraha22@volny.cz
Webové stránky: www.sjpraha22.cz
Internetové objednávky : www.skolnijidelna.eu
Účet ŠJ: UniCredit Bank 2110748270/2700
ředitelka: Bc.Hana Hlasová, administrativa: Karolina Chromá
Provozní doba jídelny – od 11:45 do 14:00 hodin
Úřední hodiny kanceláře ŠJ: po - pá 8:00 – 11:00 hod.
po a st 14:30 - 15:30 hod
ŠJ vaří denně dva druhy polévek, tři hl. teplá jídla a jedno zeleninové studené jídlo. Součástí
menu je příkrm v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, moučníku, mléčného výrobku,
kompotu nebo oplatky. Denně jsou k jídlu nápoje – různé čaje, studený ovocný nápoj, mléko
nebo mléčný nápoj a voda.
Přihlášky – ve školní jídelně se mohou stravovat pouze přihlášení strávníci.
Přihláška do školní jídelny je obdoba smlouvy o poskytování stravování za úplatu, kterou
stvrzujete svým podpisem. Proto je nutné odevzdat formulář s originálem podpisu zákonného
zástupce a všemi vyplněnými kolonkami. Rodné číslo je nutné pro přesné určení věkové
kategorie.
7-10 let - II. kat. = 30,00 Kč, 11-14 let – III. kat. = 32,00 Kč a IV. kat. - 15-18 let = 34,00 Kč.
Kategorie se určuje podle věku dítěte, který dosáhne během daného školního roku (školní rok
začíná 1. 9. a končí 31. 8.).
Druhý telefon potřebujeme pro případ nutnosti kontaktovat dospělou osobu, je-li první
uvedený telefon mimo provoz.
Máte-li e-mailovou adresu, je možné touto formou poskytovat různé informace.
Elektonické přihlášky - adrese www.skolnijidelna.eu si otevřete záložku „Elektronická
přihláška ke stravování“ formulář vyplňte, vytiskněte, podepište a pošlete zpět buď mailem,
poštou nebo vhoďte do schránky ŠJ. Poté si ve ŠJ zaplaťte a vyzvedněte čip + přihlašovací
údaje nebo pošlete na účet ŠJ 100,- Kč s VS: rodné číslo Vašeho dítěte a my Vám jako
potvrzení úspěšné registrace pošleme přihlašovací údaje mailem a čip bude připraven u paní
družinářky.
Organizace stravování – stravovat se může každý přihlášený strávník pravidelně i zcela
nepravidelně – náhodně. Pro identifikaci strávníka a zjištění stavu konta se používá čip.
Každý strávník může odebrat denně pouze jeden dotovaný oběd. Žáci mají nárok na dotaci
pouze v den vyučování nebo náhradní vyučovací činnosti.
Objednávky obědů – ve školní jídelně se vaří čtyři druhy jídel. Při objednávce, kterou je
možné učinit na boxu v jídelně nebo přes internet, se strávníkovi odečte stravné za tuto
objednávku. Objednávku je možné učinit 1-7 dnů předem do 24,00 hodin a stejným způsobem
zrušit do 6,00 hodin ráno aktuálního dne. Po zrušení objednávky se peníze opět přičtou na
kredit. Nezrušená a neodebraná objednávka propadá.
 
Rodiče zpravidla pomáhají dítěti s výběrem, ale objednávejte pouze s jeho vědomím a
souhlasem. Ušetříte ho zklamání nad obdrženým jídlem a frustrací nad nemožností projevit
svou volbu.
Úhrada stravného – oběd je možné objednat pouze, pokud má strávník dostatečný kredit.
Stravné se hradí zálohově, minimálně dopoledne před odběrem jídla. V praxi strávníci
většinou platí měsíčně trvalým příkazem z účtu nebo souhlasem s inkasem. Dále je možné
platit v hotovosti v úředních hodinách kanceláře ŠJ. Též můžete provést úhradu jednorázovým
příkazem v bance nebo pomocí internetbankingu. Je možné také uhradit stravné na delší
období – půlroku, celý rok. U těchto nepravidelných plateb sledujte stav kreditu.
Nadstandardní nabídka – ŠJ dále nabízí mimo menu oběda za úplatu obložené bagety a
nápoje v PET lahvích, plechovkách a krabičkách dle pamlskové vyhlášky. Všechno toto zboží
je možné kupovat za hotové nebo z kreditu pomocí čipu. Nákupy z kreditu máte možnost
zablokovat příkazem v přihlášce. Můžete blokovat všechno zboží nebo jen vybrané komodity.
Internetové objednávky – v tomto programu školní jídelny je možné shlédnout jídelníček,
výši kreditu, učinit objednávky, prohlédnout odběr obědů a výběr dítěte, zjistit nákupy,
překontrolovat osobní údaje zapsané do karty strávníka. Pro přístup do programu potřebujete
přihlašovací jméno a heslo, které obdržíte v kanceláři ŠJ při přihlašování strávníka. Též je
možné zde aktualizovat údaje v kartě strávníka pomocí rodičovského kódu, který též
dostanete při přihlašování v kanceláři ŠJ.
Čip / karta – malí strávníci nosí čip připnutý k roleru jako na skipas nebo ke kroucenému
kablíku s karabinkou. Větší jej mají připnutý ke klíčům. Není vhodné ho mít volně v kapse.
Záloha za ztracený čip propadá. Za každý čip zaplatíte zálohu 100,- Kč, která bude vrácena
po navrácení funkčního čipu při ukončení stravování. Čip strávníci používají denně pro výdej
obědů, nákup zboží a pro vstup do objednávkového programu na boxu k objednání jídla.
Vyřízení všech formalit v kanceláři ŠJ nenechávejte na září.
Čekáme Vás do 7.7.2023, a v srpnu od 28.8.2023 v kanceláři ŠJ. Úřední hodiny o
prázdninách od 1.7. do 7.7. a od 28.8. do 1.9. jsou od 9 do 14 hodin. Kancelář je od 10.7. do
25.8.2023 zavřená, pracovnice kanceláře čerpají dovolenou.
Zde potřebujete zařídit toto:
- donést vyplněnou podepsanou přihlášku s číslem účtu, na který chcete vracet přeplatky
- vyzvednout si předtištěné informace pro banku k založení trvalého příkazu nebo inkasu
- zjistit variabilní symbol pro identifikaci zasílané platby
- uhradit zálohu na čip
- obdržet přihlašovací jméno, heslo, čip
- nastavit blokace zboží
Nebo vše vyřídit elektronicky, jak je popsáno výše viz Elektronická přihláška.
Všechny další dotazy Vám rády zodpovíme po telefonu – 267 712 690
Těšíme se na Vás i Vaše děti a doufáme, že uspokojíme mlsné jazýčky Vaše i Vašich dětí.
 
V Praze dne 14. 4. 2023 ředitelka ŠJ Hana Hlasová
administrativa Karolina Chromá