Ceny 

ceny stravného dospělí

ceny stravného žáci

 

Úhrada stravného

Trvalým příkazem

Číslo úču: 2110748270/2700

Variabilní symbol: rodné číslo nebo evidenční číslo strávníka v databázi ŠJ

Platba měsíčné bez 6. a 7. měsíce k 16. - 24. dni v měsíci.

Částka dle kategorie + částka na útratu v bufetu

Jednorázový příkaz

Číslo úču: 2110748270/2700

Variabilní symbol: rodné číslo nebo evidenční číslo strávníka v databázi ŠJ

Úhradu proveďte vždy, když kredit klesne na částku tří obědů.

Inkaso

S bankou je třeba sjednat souhlas s inkasem ve prospěch ŠJ. Požadujeme 1000,- Kč zálohu v hotovosti. Inkaso se provádí doplatkem po skončení měsíce dle skutečného čerpání.

V hotovosti

Po - Pá 8:00 - 11:00 v kanceláři ŠJ (bočni vchod z parkoviště)

Po a St 14:30 - 15:30 v kanceláři ŠJ (bočni vchod z parkoviště)

 

Bc. Hlasová Hana, ředitelka ŠJ