Ceny a úhrada stravného

II.kat. žáci ZŠ  7-10 let        25,00 Kč

III.kat.   11 - 14 let               26,50 Kč

IV.kat.   15 – 19 let              28,00 Kč

 

Zaměstnanci škol a ÚMČ hradí celé náklady na uvaření oběda bez zisku (minus příspěvek zaměstnavatele)

-           celé menu       79,00 Kč (polévka, hl.jídlo, doplněk a nápoj)

-          hlavní jídlo       61,00 Kč ( bez polévky, doplňku a nápoje)

      Veřejnost hradí celé náklady na uvaření oběda se ziskem                                   85,00 Kč celé menu

                                                                                                                                    65,00 Kč hlavní jídlo

      Cizí děti a žáci mimo výukový režim                                                                     60,00 Kč celé menu   

 

Úhrada stravného

Trvalým příkazem

Číslo úču: 2110748270/2700

Variabilní symbol: rodné číslo nebo evidenční číslo strávníka v databázi ŠJ

Platba měsíčné bez 6. a 7. měsíce k 16. - 24. dni v měsíci.

Částka dle kategorie + částka na útratu v bufetu

Jednorázový příkaz

Číslo úču: 2110748270/2700

Variabilní symbol: rodné číslo nebo evidenční číslo strávníka v databázi ŠJ

Úhradu proveďte vždy, když kredit klesne na částku tří obědů.

Inkaso

S bankou je třeba sjednat souhlas s inkasem ve prospěch ŠJ. Požadujeme 1000,- Kč zálohu v hotovosti. Inkaso se provádí doplatkem po skončení měsíce dle skutečného čerpání.

V hotovosti

Po - Pá 8:00 - 11:00 v kanceláři ŠJ (bočni vchod z parkoviště)

Po - Čt 14:30 - 15:30 v kanceláři ŠJ (bočni vchod z parkoviště)

 

Bc. Hlasová Hana, ředitelka ŠJ