Nejčastější dotazy

Mohu zhlédnout kamerový záznam ze šatny školní jídelny?

Ano, po domluvě s ředitelkou ŠJ. Záznam je možné ukázat pouze poškozenému strávníkovi a jeho dospělému zástupci. Je třeba znát datum, hodinu a místo uložení ztracené věci. Vždy je dobré přijít s dítětem.

Mám v jeden den víc odběrů oběda, jak to?

Jsou to objednávky na následující období. Číslo za komentářem oběd 19….. je datum objednávky.

Změny od září 2017

Od 1. 9. 2017 jsme nuceni zrušit bezobjednávkový systém výdeje obědů, to znamená, že všichni strávnici budou muset mít oběd předem objednaný na webové stránce www.skolnijidelna.eu, na objednávkovém boxu nebo na jednodenním terminálu ve školní jídelně. Tímto opatřením chceme přispět k urychleni a plynulosti výdeje obědů. Očekáváme velký nárůst strávníků, kteří jistě budou tvořit dlouhé fronty. Doufáme, ze tato změna zpříjemní pobyt Vašich dětí ve školní jídelně. Nezapomeňte prosím objednávat a také rušit objednávky obědů.
Objednávat obědy lze 1-21 dnů předem a rušit objednávky do 6 hodin aktuálního dne. Po šesté hodině je možné objednaný oběd vložit do burzy, ze které jej odeberou strávnici bez objednávky.

Jak objednávat obědy?

Malým dětem – prvňáčkům objednávají rodiče po internetu-bylo i doposud jelikož děti ještě neumí číst. Dále dle schopností žáka- ze dne na den na denním terminálu v jídelně, na delší období až 21 dní na objednávkovém boxu v jídelně nebo na internetových objednávkách až do 6,00 hodin aktuálního dne.

Když nemá dítě objednáno, co bude?

Dohodněte se s dítětem, kdo bude obědy objednávat – starší jistě sami, ale rodiče by měli dohlédnout na pravidelné stravování svých dětí. Pokud zapomenete objednat nebo jde dítě nečekaně dřív po nemoci a není objednáno, můžete si vzít oběd z burzy, kam se vkládají zrušené objednávky po termínu (po 6,00 hod aktuálního dne). Počet těchto zrušených objednávek bude jistě omezený, proto na tuto variantu nespoléhejte nebo ji využijte hned ráno do 8,00 hodin. Pouze v září – překlenovací období!!! budeme vařit jedno bezmasé jídlo s rezervou pro zapomenuté objednávky.

Jak mohu odhlásit objednaný oběd?

Na internetových objednávkách www.skolnijidelna.eu kdykoli až do 6 hodin aktuálního dne objednávku zrušte. Po šesté hodině pošlete oběd do burzy, ze které si jej strávník, který nemá objednáno, jistě vyzvedne. Ani na to se ale nedá spoléhat, za Váš oběd se Vám peníze mohou nebo nemusí vrátit, záleží na tom, zda si jej někdo koupí.