Výzva k podání nabídky:

Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, příspěvková organizace

poptává pro svůj provoz myčku černého nádobí.

Myčka černého nádobí

- by měla mít program na předmývání, mytí a odvápňování

- dostatečný tlak vody v tryskách

- rychlou výměnu vody, automatickou filtraci mycího roztoku a regeneraci

- vestavěný dávkovač mycího roztoku

- snadno čistitelný vnitřek–nádrž

- jednoduché intuitivní ovládání

Dodavatel zajistí:

- servis do 24 hodin

- má skladem náhradní díly

- dodávky čistících prostředků a chemie

- potřebné příslušenství k připojení stroje

- dopravu, připojení a zprovoznění stroje

Nabídky posílejte nejpozději do 18.9.2022 na adresu školní jídelny. Vyhodnocení nabídek bude dne19.9.2022 v 16,00 hodin. Rozhodnutí Vám bude sděleno telefonicky následující den.

Děkuji a přeji příjemný den

V Praze dne 30. 8. 2022

Hlasová Hana – ředitelka ŠJ

 

Zadání veřejné zakázky: 

1/   Malování

2/   Nákup jídelních setů 

 

 

 

                           Školní jídelna Praha 22, Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

                           zastoupená  ředitelkou školní jídelny Hlasovou Hanou

 

       oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

                                      záměr

    malování vnitřních prostorů objektu školní jídelny včetně úklidu po malování a mytí oken

a vyzývá dodavatele poskytující malířské, lakýrnické a úklidové práce, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 6.7.2012 – 14,00 hodin do kanceláře školní jídelny nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených  obálkách s označením „ Neotvírat – malování ŠJ „.

 

Požadavky:

- zajištění všech prací dodavatelskou firmou

- zajištění veškerého materiálu a pracovních zařízení

- zpracování cenové nabídky (dle položek bez DPH a včetně DPH)

- realizace všech prací v době letních prázdnin ( od 27.8.2012 do 31.8.2012)

- kvalitní omyvatelné materiály na spodní části stěn

- barvy hygienicky i esteticky vhodné do prostorů školní jídelny

- moderní barevné provedení

- prostorový návrh maleb, nátěrů, tapet….

Podmínky:

- kvalifikační předpoklady na malířské práce

- předložení návrhu smlouvy včetně sankcí za nesplnění podmínek a záručních lhůt

- závazný termín započetí prací

- závazný termín ukončení všech prací

- reklamační a záruční podmínky

Hodnotící kritéria:

  • Kvalita a ekonomická výhodnost
  • Estetická úroveň návrhu
  • Záruční a reklamační lhůty

 

Vyhodnocení nabídek proběhne dne 9.7.2012 ve 12,00 hodin.

 

Případné další informace je možné obdržet u ředitelky ŠJ v kanceláři jídelny,

na telefonu 267 712 690      

nebo 731 937 714

a e-mailem:  sjpraha22@volny.cz

 

 

                                                                                                     Hlasová Hana

                                                                                                      ředitelka ŠJ

Vyvěšeno:  22.6.2012

Svěšeno:    06.07.2012

 

                          Školní jídelna Praha 22, Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

                           zastoupená  ředitelkou školní jídelny Hlasovou Hanou

       oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

                                      záměr

          nákup jídelních setů a designových doplňků

a vyzývá dodavatele obchodující s nábytkem pro školy a školská zařízení nebo nábytkem do jídelny, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 6.7.2012 – 14,00 hodin do kanceláře školní jídelny nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených  obálkách s označením

„ Neotvírat – jídelní sety„.

 

Požadavky:

- dodání jídelních setů ve velikostním standardu dle normy pro děti 6-10 let.

- návrh rozmístění dle plánu jídelny s možností stolování minimálně 90 žáků na jednu obrátku

- návrh designových doplňků jídelny – barevné folie, rámečky na obrázky, přepážky, paravány

- stoly setů z laminových desek v barvě světle šedé s červenými umělohmotnými oblými hranami

- sedáky červené plastové bez opěradel- pružný, nelámavý plast

- konstrukce světle šedá, bez nutnosti šroubování do podlahy

- zpracování cenové nabídky včetně montáže a dopravy (bez DPH a včetně DPH)

- realizace všech prací v době letních prázdnin ( od 30.6.2012 do 31.8.2012)

- použité materiály odpovídající platným hygienickým předpisům

Podmínky:

- dodání kompletních jídelních setů a montáž do 31.8.2012

- předložení návrhu kupní smlouvy včetně platebních podmínek, sankcí za nesplnění

   podmínek dodavatele i odběratele a záruční lhůta

- závazný termín dodání a započetí montážních prací

- závazný termín ukončení montážních prací a uvedení do provozu

Hodnotící kritéria:

- reklamační a záruční podmínky

- kvalita a ekonomická výhodnost dodávky

- design jídelních setů i doplňků

- počet míst v jídelně

 

Vyhodnocení nabídek proběhne dne 9.7.2012 ve 12,00 hodin.

Případné další informace je možné obdržet u ředitelky ŠJ v kanceláři jídelny,

na telefonu 267 712 690

nebo 731 937 714

a e-mailem:  sjpraha22@volny.cz

 

                                                                                                                                 Hlasová Hana

                                                                                                                                  ředitelka ŠJ

 

Vyvěšeno:  22.6.2012

Svěšeno:    06.07.2012