Veřejná jídelna

Veřejná jídelna je přístupná všem dospělým strávníkům, jak zaměstnancům škol, úřadu, firmám, tak i veřejnosti spolu s dětmi mimo režim školního stravování. Výjimkou jsou pouze vybraní žáci ze školy Vachkova 931 s povolením zřizovatele. Objednávky na všechna jídla je možné provést do 24,00 hodin předcházejícího dne a to i v neděli na pondělí.  Oběd lze zakoupit také přes mincový automat dle momentální nabídky. Na místě kromě hotových pokrmů nabízíme ke koupi zeleninový salát, moučník, nápoje. Jídelna je umístěna v klidném a příjemném prostředí v domě s pečovatelskou službou.

Ceny stravného platné od 01.02.2012

 

Zaměstnanci škol a zaměstnanci ÚMČ

Celé menu                                               71,- Kč  (polévka, hl. jídlo, nápoj, doplněk)

Samostatné hlavní jídlo                             50,- Kč  (bez polévky, nápoje, doplňku)

Strávník hradí stravné snížené o příspěvek zaměstnavatele a příspěvek z FKSP.

 

Senioři v pečovatelské službě

s dovozem - sociální program MČ            55,- Kč

Senioři s kartou

docházející do jídelny                             58,- Kč

 

Cizí strávníci a firmy - hradí náklady i se ziskem

Menu                                                       75,- Kč (polévka, hl. jídlo, nápoj, doplněk)

Samostatné hlavní jídlo                              53,- Kč (bez polévky, nápoje, doplňku)

Foto - Veřejná jídlena