Vnitřní směrnice upravující postup žádosti o úhradu stravného k „Balíčku pomoci Pražanům

Žádosti o úhradu stravného z „Balíčku pomoci Pražanům“ bude školní jídelna přijímat, posuzovat a rozhodovat dle následujícího vnitřního předpisu ode dne 25. 9.2022 do ukončení platnosti „Balíčku pomoci Pražanům“.

 

Školní jídelna bude postupovat takto:

 

Příjem žádostí:

 

Kdy?

Žádosti se přijímají vždy na termín 1 měsíc a to vždy do 23. dne měsíce předcházejícího.

 

Jakou formou?

Na předepsaném formuláři s vyplněnými všemi kolonkami a s vlastnoručním podpisem žadatele.

 

Kde /Jak?

Žádosti se přijímají v kanceláři ŠJ osobně, poštou, vhozením do poštovní schránky nebo e-mailem.

 

Rozhodnutí

Při osobním předání ihned, při zaslání poštou, schránkou a e-mailem písemnou e-mailovou zprávou.

 

 

V Praze dne 25. 9. 2022

 

Hlasová Hana

Ředitelka ŠJ

 

Balíček finanční úlevy ve školství

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům pomůže rodičům se zaplacením školného, stravného nebo družin v našich MŠ, ZŠ a ŠJ.

Kdo může žádat?

Ten, kdo splní oba následující body:

1) dítě má trvalé bydliště v Praze

2) splňujete alespoň jednu z těchto podmínek:

 •     čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  •         příspěvek či doplatek na bydlení
  •         okamžitou dávku v hmotné nouzi
  •         přídavek na dítě
  •         dávky pěstounské péče
 •     čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 •     po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Kdy můžete žádat?

Balíček pomoci již odstartoval. Úplatu ale nelze prominout zpětně, platí od následujícího měsíce od schválení žádosti (nikoli od podání žádosti) a na schválení potřebujeme nějaký čas.

Postup:

1. Vyplňte žádost, že splňujete podmínky.
2. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy, školky či jídelny.
3. Ředitel/ka zkontroluje Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

 Přílohy:

Žádost o prominutí úplaty

 

 

 

Fotogalerie - Jídelna

Záznamy: 2 - 2 ze 10
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>